مطالب حیوان خانگی بگیر


تنفس هوای مطلوب در تهران

تنفس هوای مطلوب در تهران

دهه گذشته پذیرای بدترین آتشسوزی جهان بود

دهه گذشته پذیرای بدترین آتشسوزی جهان بود
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

واکسن های تزریق شده از ۱۰۶ میلیون و ۶۲۱ هزار دوز عبور کرد

واکسن های تزریق شده از ۱۰۶ میلیون و ۶۲۱ هزار دوز عبور کرد

کاهش دمای تهران تا ۱۰ درجه

کاهش دمای تهران تا ۱۰ درجه
محققان سنگاپوری می گویند؛

ارتباط آلودگی هوا با افزایش مبتلا شدن به سرطان ریه

ارتباط آلودگی هوا با افزایش مبتلا شدن به سرطان ریه

تاج و تخت به تاراج رفته بلوط

تاج و تخت به تاراج رفته بلوط

موسسه مهاجرتی آراد ونداد پرگاس

موسسه مهاجرتی آراد ونداد پرگاس
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تعداد واکسینه شدگان ضد کرونا از مرز 47 میلیون نفر عبور کرد

تعداد واکسینه شدگان ضد کرونا از مرز 47 میلیون نفر عبور کرد
محققان استرالیایی می گویند؛

نوشیدن قهوه ریسک مبتلا شدن به آلزایمر را می کاهد

نوشیدن قهوه ریسک مبتلا شدن به آلزایمر را می کاهد
شركت كنترل كیفیت هوای تهران:

مطالعه ای درباره هواکش های مصنوعی نداشته ایم

مطالعه ای درباره هواکش های مصنوعی نداشته ایم
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است