مطالب حیوان خانگی بگیر

وزارت بهداشت اعلام كرد؛

۹۶۱ مبتلا به کرونا در یک هفته

۹۶۱ مبتلا به کرونا در یک هفته
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشكی شاهرود:

۳۰۰ نفر در انتخابات هیئت مدیره پرستاری شاهرود مشارکت کردند

۳۰۰ نفر در انتخابات هیئت مدیره پرستاری شاهرود مشارکت کردند

شرکت صامع تولید کننده سیستم کنفرانس ایرانی

شرکت صامع تولید کننده سیستم کنفرانس ایرانی
یك فعال صنعت دارو عنوان كرد؛

تأمین پایدار دارو وابسته به تولید داخل است

تأمین پایدار دارو وابسته به تولید داخل است
در دومین روز از برگزاری نمایشگاه دارو در مصلی تهران؛

مخبر از نمایشگاه دارو بازدید کرد

مخبر از نمایشگاه دارو بازدید کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشكی زاهدان خبرداد؛

صدور مجوزپذیرش توریست سلامت خارجی در سه بیمارستان زاهدان

صدور مجوزپذیرش توریست سلامت خارجی در سه بیمارستان زاهدان
عبده زاده عنوان كرد؛

صنعت داروسازی کشور یک سرمایه ملی است

صنعت داروسازی کشور یک سرمایه ملی است
گزارش مهر؛

بیماران SMA منتظر یک خط اعلام نظر معاون وزیر

بیماران SMA منتظر یک خط اعلام نظر معاون وزیر

بازدید سرزده عین اللهی از بیمارستان شفا یحیاییان

بازدید سرزده عین اللهی از بیمارستان شفا یحیاییان

تفاوت کارتریج اصلی با کارتریج فیک و کپی

تفاوت کارتریج اصلی با کارتریج فیک و کپی
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است