تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین

تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین

به گزارش حیوان خانگی بگیر باوجود تلاش ها جهت کاهش خطرات، تغییرات اقلیم ناشی از فعالیتهای انسانی سبب اختلال خطرناک و گسترده در طبیعت شده و زندگی میلیاردها نفر در سرتاسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهند. دانشمندان در آخرین گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) که امروز انتشار یافته، اظهارکردند که مردم و زیست بوم های دارای کمترین توانایی مقابله، بیشترین صدمه را متحمل می شوند.به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا هوسونگ لی - رئیس هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی - اظهار داشت: «این گزارش هشداری نگران کننده در مورد عواقب عدم اقدام است.»

وی همینطور تصریح کرد که «این [گزارش] نشان داده است تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی و فزاینده ضد رفاه ما و سیاره ای سالم می باشد. اقدامات امروز ما نحوه سازگاری مردم و واکنش طبیعت به خطرات روز افزون اقلیمی را شکل خواهد داد.»

با گرمایش زمین به مقدار 1.5 درجه سانتیگراد (برابر با ۲/۷ درجه فارنهایت) جهان طی دو دهه آینده با مخاطرات اقلیمی مختلف و اجتناب ناپذیر روبه رو خواهد شد حتی افزایش موقت این سطح از گرمایش، اثرات شدید دیگری به دنبال خواهد داشت که بعضی از آنها غیرقابل برگشت خواهند بود. خطرات در کمین جوامع افزایش خواهد یافت و زیرساخت ها و سکونتگاه های ساحلی کم ارتفاع را هم در بر خواهد گرفت.

خلاصه مدیریتی گزارش کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، تحت عنوان «تغییرات اقلیمی ۲۰۲۲: تأثیرات، سازگاری و صدمه پذیری» در روز یکشنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ (۸ اسفند ۱۴۰۰)، توسط ۱۹۵ دولت عضو این هیئت از راه جلسه ای مجازی تصویب گردید که طی دو هفته از ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) برگزار شده بود.

اقدام فوری جهت مقابله با خطرات فزاینده ضروری است

افزایش امواج گرما، خشکسالی و سیل هم اکنون از آستانه تحمل گیاهان و حیوانات فراتر رفته و سبب مرگ ومیر دسته جمعی گونه هایی مانند درختان و مرجان ها شده است. این تغییرات اقلیمی شدید، همزمان به وقوع می پیوندند و اثرات زنجیره ای ایجاد می کنند که مدیریت آنها به صورت فزاینده ای دشوار است. این تغییرات میلیونها نفر بخصوص در آفریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی، جزایر کوچک و قطب شمال را در معرض ناامنی شدید غذایی و آبی قرار داده است.

برای پیشگیری از نابودی فزاینده زندگی، تنوع زیستی و زیرساخت ها، همزمان با کاهش سریع و عمیق انتشار گازهای گلخانه ای، اقدامات بلندپروازانه و سریعی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی لازم است. گزارش جدید نشان داده است که تاکنون، پیشرفت در زمینه سازگاری نامتوازن بوده و شکاف های فزاینده ای بین اقدامات انجام شده و آنچه برای مقابله با خطرات فزاینده لازم است، وجود دارد. این شکاف ها در بین جمعیت های کم درآمد بیشتر است.

گزارش کارگروه دوم، دومین بخش از ششمین گزارش ارزیابی هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی است که امسال تکمیل خواهد شد.

هوسونگ لی اظهار داشت: «این گزارش وابستگی متقابل اقلیم، تنوع زیستی و مردمان را تأیید می کند و علوم طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را بیشتر از ارزیابی های قبلی این هیئت ادغام می کند. این بر لزوم اقدامی فوری و بلندپروازانه تر برای رسیدگی به خطرات اقلیمی تاکید می کند. اقدامات نصفه و نیمه دیگر کارآمد نیست.»

محافظت از طبیعت و تقویت آن کلید تضمین آینده ای قابل زندگی است

گزینه هایی برای سازگاری با اقلیمی درحال تغییر وجود دارد. این گزارش بینش جدیدی در مورد توان بالقوه طبیعت نه تنها برای کاهش خطرات اقلیمی بلکه برای بهبود زندگی مردم عرضه می دهد.

هانس اتو پورتنر - رئیس مشترک کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی- اظهار داشت: «زیست بوم های سالم در مقابل تغییرات اقلیمی تاب آورتر هستند و خدمات حیاتی مانند غذا و آب تمیز عرضه می دهند. با احیای اکوسیستم های تخریب شده و حفاظت مؤثر و منصفانه ۳۰ تا ۵۰ درصد از سطح زمین، آب های شیرین و زیستگاه های اقیانوسی، جامعه می تواند از ظرفیت طبیعت برای جذب و ذخیره کربن بهره مند شود و ما می توانیم پیشرفت به سمت توسعه پایدار را تسریع نماییم اما حمایت مالی و سیاسی کافی ضروریست.»

دانشمندان خاطرنشان می کنند که تغییرات اقلیمی با روندهای جهانی مانند استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، شهرنشینی روبه رشد، نابرابری های اجتماعی، تلفات و خسارات ناشی از حوادث شدید و همه گیری در تعامل است و توسعه آینده را به خطر می اندازد.

دبرا رابرتز - رئیس مشترک کارگروه دوم هیئت بین دولتی تغییر اقلیم - اظهار داشت: «ارزیابی ما به وضوح نشان داده است که مقابله با این چالش های مختلف شامل همکاری همه - دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی - برای اولویت دهی به کاهش خطر همینطور انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «به این صورت منافع مختلف، ارزش ها و دیدگاه های جهانی می توانند منطبق شوند. با ترکیب دانش و فناوری، به همراه دانش بومی و محلی چاره ها می توانند موثرتر باشند. شکست در دستیابی به تاب آوری اقلیمی و توسعه پایدار به ایجاد آینده ای غیربهینه برای مردم و طبیعت منجر خواهد شد.»

شهرها: کانون اثرات و خطرات، و همزمان بخش مهمی از طریق حل

این گزارش ارزیابی دقیقی از اثرات تغییرات اقلیمی، خطرات و تأثیر آن در شهرها، جایی که نیمی از جمعیت دنیا در آن زندگی می کنند، عرضه می دهد. سلامتی، زندگی و معیشت مردم همینطور اموال و زیرساخت های اساسی نظیر نظام های تأمین و توزیع انرژی و حمل و نقل به صورت فزاینده ای به علت مخاطرات امواج گرما، طوفان ها، خشکسالی و سیل و تغییراتی تدریجی چون افزایش سطح دریا به صورت نامطلوبی درحال تأثیر پذیرفتن است.

دبرا رابرت می گوید: «شهرنشینی رو به رشد به همراه تغییرات اقلیمی سبب ایجاد خطرات پیجیده ای می شوند که این خطرات بخصوص متوجه شهرهایی است که پیش از این هم درگیر رشد شهری نامناسب، سطوح بالای فقر و بیکاری و کمبود خدمات پایه بودند.»

او افزود: « شهرها همینطور می توانند سبب ایجاد فرصت هایی برای اقدام اقلیمی شوند. سازه های سبز، منابع قابل اتکای آب پاکیزه و انرژی های تجدیدپذیر و سیستم حمل و نقل پایدار که نقاط شهری را به نقاط روستایی متصل می کند همه و همه می تواند سبب ایجاد جامعه ای فراگیرتر و عادلانه تر شود.»

شواهد فزاینده ای از سازش وجود دارد که باعث عواقب ناخواسته ای چون تخریب طبیعت، به خطر انداختن زندگی مردم، یا افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. با سهیم کردن همگان در برنامه ریزی، توجه به انصاف و عدالت و بهره مندی از دانش بومی و محلی میتوان از این امر جلوگیری کرد.

پنجره ای باریک برای اقدام

تغییرات اقلیمی چالشی جهانی است که به راهکارهای محلی نیاز دارد و بنابراین است که مطالب کارگروه دوم در ششمین گزارش ارزیابی IPCC (AR6) شامل اطلاعات منطقه ای گسترده به منظور فعال کردن توسعه اقلیمی تاب آور است.

این گزارش به روشنی بیان می کند که الان، توسعه اقلیمی تاب آور در سطوح فعلی گرمایش با دشواری همراه می باشد. اگر گرمایش زمین از 1.5 درجه سانتی گراد (۲.۷ فارنهایت) فراتر رود، این امر محدودتر خواهد شد. در بعضی مناطق، اگر گرمایش زمین از دو درجه سانتیگراد (۳.۶ فارنهایت) فراتر رود این امر غیر ممکن خواهد شد. این یافته مهم بر لزوم اقدام اقلیمی فوری با تمرکز بر انصاف وعدالت تاکید می کند. تأمین بودجه کافی، انتقال فناوری، تعهد سیاسی و مشارکت منجر به سازگاری موثرتر با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

به گزارش دفتر سازمان ملل در ایران هانس-اوتو پورتنر بیان نمود: «شواهد علمی خالی از ابهام هستند: تغییرات اقلیمی تهدیدی برای رفاه انسان ها و سلامت زمین است. هرگونه تأخیر در اقدام مشترک جهانی منجر به از دست دادن پنجره کوتاه و به سرعت درحال بسته شدن برای تضمین آینده ای قابل زیست خواهد بود.»

منبع:

1400/12/11
16:46:48
5.0 / 5
226
تگهای خبر: آب , اقلیم , اقیانوس , پیشرفت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است