مطالب حیوان خانگی بگیر

رگبار باران در جنوب كشور

رگبار باران در جنوب كشور
رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری مطرح كرد؛

عوامل اكتسابی و ارثی ایجاد لخته های وریدی خون

عوامل اكتسابی و ارثی ایجاد لخته های وریدی خون

تداوم خیزش گرد و خاك در نوار شرقی كشور

تداوم خیزش گرد و خاك در نوار شرقی كشور

۸ نكته برای كنترل آلودگی صوتی ساختمان سازی ها

۸ نكته برای كنترل آلودگی صوتی ساختمان سازی ها

توله ببرهایی كه در فضای متعفن باغ وحش مشهد مردند

توله ببرهایی كه در فضای متعفن باغ وحش مشهد مردند
رئیس سازمان تداركات پزشكی در گزارش حیوان خانگی بگیر:

برای واردات مواد اولیه تولید دارو گرفتار مشكل هستیم

برای واردات مواد اولیه تولید دارو گرفتار مشكل هستیم

روند طلاق توافقی

روند طلاق توافقی
مهر بررسی می كند؛

چرایی اعتراض پزشكان به صندوق فروش، محاسبه آنی مالیات یا تبعیض

چرایی اعتراض پزشكان به صندوق فروش، محاسبه آنی مالیات یا تبعیض

آخرین وضعیت جسمانی محیط بان مجروح قائنی

آخرین وضعیت جسمانی محیط بان مجروح قائنی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان نظام پزشكی خبر داد؛

تخفیف ۹۵ درصدی حق عضویت دستیاران پزشكی

تخفیف ۹۵ درصدی حق عضویت دستیاران پزشكی
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است