حیوان خانگی

واگذاری حیوانات خانگی

حیوان خانگی بگیر برای آگهی واگذاری حیوانات خانگی و حمایت از حیوانات و جلوگیری از رها كردن حیوانات در شهر است


به گزارش حیوان خانگی بگیر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در روز ˮملی هوای پاكˮ اظهار داشت: آلودگی هوا یكی از بحران های شهرهای بزرگ و صنعتی است و این مورد تنها مربوط به ایران نیست.


به گزارش حیوان خانگی بگیر چین بعد از گسترش ممنوعیت در واردات زباله های خارجی به این كشور می خواهد در كمپینی جهت استفاده بهتر از منابع خود تا آخر سال آینده ۱۰۰ پایگاه جدید بازیافت در مقیاس بزرگ را راه اندازی كند.


حیوان خانگی بگیر: پایتخت نشینان از شروع سال تابحال ۱۷ روز هوای پاك و ۲۳۷ روز هوای سالم تنفس كرده اند.


حیوان خانگی بگیر: مدیركل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به اینكه دو سد سیوند و نرگسی فاقد ارزیابی زیست محیطی است، اظهار نمود: نه تنها این دو سد بلكه تمام سدهای استان فارس فاقد ارزیابی زیست محیطی است.


حیوان خانگی بگیر: اداره كل هواشناسی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام نمود: با فعالیت سامانه بارشی از چهارشنبه شب تا بامداد جمعه در بعضی ساعات بارش برف و باران در استان پیش بینی میگردد.


به گزارش حیوان خانگی بگیر بررسی ها نشان داده است یخ های قطب جنوب شش برابر سریع تر از دهه ۱۹۸۰ در حال آب شدن هستند.


به گزارش حیوان خانگی بگیر معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در نظر داریم تا به مرور در بعضی از نقاط نخجیرداری را جایگزین دامداری سنتی نماییم تا فشار كمتری به مراتع وارد شود.


حیوان خانگی بگیر: رئیس پارك ملی توران شاهرود اظهار داشت: چرای دام در این پارك ملی با خرید مراتع موجود در پارك و همكاری دامداران و عشایر، متوقف گردید.


حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است