حیوان خانگی

حیوان خانگی بگیر

واگذاری حیوانات خانگی

حیوان خانگی بگیر برای آگهی واگذاری حیوانات خانگی و حمایت از حیوانات و جلوگیری از رها كردن حیوانات در شهر است


واتساپ خلوت ترین محیط برای تبلیغاته ، یعنی وقتی شما تبلیغ میفرستید تنها چیزی که مشتری روش تمرکز میکنه تبلیغ شماست.


تحقیقات جدید شواهد تازه ای عرضه می کند که نشان داده است پاندمی کووید۱۹، تشخیص سرطان را به تاخیر انداخته و خطر دستیابی به نتایج ضعیف را در بیماران افزایش داده است.


به گزارش حیوان خانگی بگیر بر مبنای مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران با عنایت به پایداری هوا و احتمال افزایش شاخص آلایندگی برای فردا و پس فردا تعطیلی مهدهای کودک و غیر حضوری شدن مدارس در کلیه مقاطع برای شهرستان های تهران، قرچک، پاکدشت، ورامین و پیشوا اجرا خواهد شد.


به گزارش حیوان خانگی بگیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز از رونمایی ۷ دارو در دانشکده داروسازی کرج اطلاع داد.


حیوان خانگی بگیر: در سالهای قبل با افزایش مصرف آب شور و ترکیب شدن آن با آب شیرین در زمینه کشاورزی، خیلی از اراضی زراعی تبدیل به شوره زار شده اند. یک عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری خاک در نشست روز جهانی خاک با اشاره به چالش هایی که شوری خاک برای محیط زیست به وجود می آورد از علل وقوع این پدیده و راه های مقابله با آن می گوید.


به گزارش حیوان خانگی بگیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست روز جهانی خاک ضمن اشاره به اهمیت غیرقابل توصیف خاک اظهار داشت: سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در چارچوب جابجایی و انتقال درحال از دست رفتن است.


حیوان خانگی بگیر: طرح منطقه هوای پاک توسط دولت بریتانیا در شهر بیرمنگام، سومین شهر بزرگ این کشور به اجرا در آمده است و ضمن سرمایه گذاری جهت استفاده از خودرو های با سوخت پاک، مشوّق هایی جهت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نیز پیش بینی شده است.


به گزارش حیوان خانگی بگیر برپایه اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز(۱۳ آذرماه) هوای تهران در بیشتر مناطق در محدوده قابل قبول قرار گرفته که ناشی از وزش باد موثر و پراکندگی آلاینده ها است.


حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است