مطالب حیوان خانگی بگیر

بارش 78 میلیمتری در استان مركزی بعد از گذشت 78 روز از پاییز

بارش 78 میلیمتری در استان مركزی بعد از گذشت 78 روز از پاییز

افزایش دما، استرالیایی ها را مجبور به ترك خانه هایشان كرد

افزایش دما، استرالیایی ها را مجبور به ترك خانه هایشان كرد
مدیركل دارویی سازمان غذا و دارو خبر داد؛

نگرانی بابت كمبود انسولین های قلمی در كشور وجود ندارد

نگرانی بابت كمبود انسولین های قلمی در كشور وجود ندارد

تلاش گسترده برای مهار آتش سوزی های استرالیا با پیشبینی افزایش دما

تلاش گسترده برای مهار آتش سوزی های استرالیا با پیشبینی افزایش دما
اشراق رایانه:

نرم افزارهای مستطاب حسابداری

نرم افزارهای مستطاب حسابداری
محققان ادعا می كنند؛

استرس در اوایل زندگی سبب افزایش طول عمر می شود

استرس در اوایل زندگی سبب افزایش طول عمر می شود
متخصصان آمریكایی اعلام كردند

بررسی رابطه احتمالی بارندگی و هوای سرد با سرطان

بررسی رابطه احتمالی بارندگی و هوای سرد با سرطان

كاندیداهای مجلس یازدهم

كاندیداهای مجلس یازدهم
با مشاركت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی؛

پویش ملی جنگل كاری در ارتفاعات سلانسر انجام شد

پویش ملی جنگل كاری در ارتفاعات سلانسر انجام شد
محققان كره جنوبی می گویند؛

دندان های تمیزتر به معنای قلب سالم تر

دندان های تمیزتر به معنای قلب سالم تر
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است