از الگوی صحیح مصرف آب در كشاورزی استفاده كنید

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی

حیوان خانگی بگیر: استفاده از الگوی صحیح مصرف آب، آبیاری شبانه مزارع پنبه بخصوص در مناطق شور به علت شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما و مدیریت بقایای گیاهی بعد از برداشت غلات همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای گرم مردادماه است.به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی مربوط به استان های مختلف كشور برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (۴ تا ۹ مردادماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:
باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما برداشت درساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی به صورت محلول پاشی مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتكی انجام عملیات كوددهی و وجین علف های هرز در نهالستان ها حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات میوه كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل نوسانات دمایی مبارزه با سفیدك سطحی و داخلی در مزارع پیاز كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع رد یابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر كارشناسان رد یابی آفت زنجره مو و شناسائی محل خروج پوره ها جهت انجام اقدامات كنترلی در تاكستان ها مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور، درختان هسته دار و دانه دار زراعت: مدیریت بقایای گیاهی بعد از برداشت غلات ادامه برداشت گندم در زراعت های آبی و دیم مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی انجام عملیات وجین علف های هرز و مصرف كود سرك در زراعت های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...) تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی كشاورزان از آتش زدن بقایای گیاهی و كاه و كلش بعد از برداشت غلات قویا اجتناب كنند. دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما برداشت درساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك كنترل به موقع كنه های نباتی در باغات میوه و مصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیكی آفت مبارزه با انواع كنه در باغات انجام آزمون برگ در باغات میوه كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه و مصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیكی آفت كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستان ها تنظیم زمان آبیاری در ساعات خنك روز زراعت: افزایش میزان آبیاری با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما انجام عملیات آبیاری در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما استفاده از كودهای ریزمغذی در كشت های بهاره با استفاده از نتایج آزمون خاك استفاده از كودها مایع بردار در مزارع چغندر برای بالا بردن كیفیت غده ودر مزارع یونجه جهت افزایش طول عمر طوقه وافزایش جوانه زنی طوقه برداشت مزارع كلزا توسط كمباین در ساعات اولیه بامداد كه رطوبت بالا است جهت كاهش ریزش دانه عدم آتش زدن بقایای كاه و كلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاك و حفظ موجودات مفید خاك خاك دهی پای بوته ها در مزاع گوجه فرنگی و كدو بصورت كود مخلوط با كود دامی پوسیده جهت افزایش رشد و ریشه دهی واستقرار كامل بوته در زمین مبارزه بیولوژیك و غیر شیمیایی با پروانه مینوز و هلیتوس نصب تله های فرمونی وكارت های برچسب دار زرد رنگ و تله های نوری در مزارع گوجه فرنگی دامپروری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های مازندران و گیلان: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما با عنایت به روند افزایش تدریجی دما، كاهش فاصله آبیاری (حداقل هفته ای دو مرتبه) با مدت زمان آبیاری حداقلی (برای نهال های جوان و درختان بارده) تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها یا پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری در ساعات خُنك روز استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در ساعات خُنك روز كنترل آفت مینوز مركبات در باغ های مركبات و نهالستان ها با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی كنترل سپردار قرمز و قهوه ای در كانون های آلوده باغ های مركبات با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی زیتون كاران به منظور مبارزه با آفت مگس زیتون ضمن تهیه و تدارك لوازم غیر شیمیائی نسبت به نصب كارت زرد چسبنده و سایر تله های جلب كننده غذادهی در باغات اقدام نمایند. با عنایت به زمان فعالیت نسل دوم پروانه سفید اشجار در صورت مشاهده دسته جات تخم یا لارو ضمن اطلاع رسانی به مدیریت یا مراكز خدمات محل نسبت انجام عملیات كنترل مكانیكی با آن (هرس، جمع آوری و انهدام شاخه های آلوده) اقدام نمایند. برای مبارزه با آفت كرم سفید ریشه (حشره كامل و لاروهای آن) می توانند نسبت به مبارزه مكانیكی (توری شكار و تله های نوری) و شیمیایی در باغات مثمر و غیر مثمر اقدام نمایند. مركبات كاران با عنایت به زمان فعالیت آفت بالشك، شپشك و مینوز مركبات ضمن بازدید منظم از باغ در صورت مشاهده آلودگی قابل توجه با هماهنگی كارشناسان مدیریت، مراكز خدمات و كلینیك های گیاه پزشكی نسبت به كنترل و مبارزه آن اقدام نمایند. زراعت: مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری ( با در نظر گرفتن شرایط جوی) كنترل بیماری بلاست خوشه برنج و كرم ساقه خوار برج در اراضی شالیزاری دیركاشت با نظر كارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی) دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما ترجیحاً تغذیه دام ها در ساعات خُنك روز انجام و آب تمیز و خُنك به میزان كافی در اختیار گذاشته شود. شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور استان گلستان: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما به دلیل تنش خشكی نسبت به آبیاری سبك هنگام بامداد زود و عصرها به ویژه در باغات جدیدالاحداث صورت گیرد. باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی و همینطور آبیاری باغات خود اقدام نمایند. زراعت: كشاورزان برنج كار جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند. پیمانكاران بذری گندم و جو با عنایت به گرمای هوا قرص گذاری در انبار بذری مسقف و محافظ شده را انجام دهند. كشاورزان ذرت كار كشت به صورت هیرم كاری انجام دهند. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی هم كود اوره سرك بصورت كود كاری پای بوته مصرف شود. درمزارع شالی با عنایت به آبشویی و تخلیه كود ازته كود مصرفی بصورت سرك و در چند مرحله مصرف شود.ترجیحا كود سولفات آمونیوم مصرف كنند. كشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاه پزشكی اقدام نمایند. كشاورزان مناطقی كه رطوبت خاك كافی است، جهت افزایش مواد آلی خاك مبادرت به كشت ماش كنند. با عنایت به انقضای تاریخ مناسب كشت سویا، كشاورزان از كشت دیرهنگام زراعت سویا اجتناب كنند. با عنایت به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوكی دانه آفتابگردان و در صورت امكان نسبت به استقرار ۳ – ۲ كندو زنبورعسل پیش از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام نمایند. در صورت شوری آب آبیاری كاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد. در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتر است. كشاورزان با عنایت به گرم شدن هوا و پایداری نسبی هوا در ایام آینده و احتمال افزایش جمعیت آفت سنك بذرخوار كلزا، سفارش می گردد با مشاهده این آفت در بقایای مزارع كلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا، پنبه، شالی، آفتابگردان و باغات ) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام نمایند. با عنایت به افزایش دما در ایام آینده، احتمال افزایش جمعیت آفات در مزارع پنبه و سویا نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام گردد. با عنایت به شرایط مناسب محیطی برای بروز بیماری بلاست برنج در مزارع شالی كشت بهاره، در صورت مشاهده نشانه های بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك قارچ كش مناسب اقدام گردد. در مزارع شالی كشت بهاره كه در مرحله خوشه هستند در صورت مشاهده آفت ساقه خوار برنج، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك حشره كش مناسب اقدام گردد. دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما برنامه خاموشی را در مرغداری ها طوری تنظیم كنند كه در ساعات گرم روز مرغ ها تحرك كمتری داشته باشند. زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم برداشت درساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه ردیابی و در صورت نیاز مبارزه با زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای گرم و اوج مصرف برق هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی بازدید باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار زراعت: تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاهان انجام عملیات برداشت محصولات غله در ساعات آرام روز خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف های هرز و وزش باد مبارزه شیمیایی با علف های هرز دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های اصفهان و یزد: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم برداشت درساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنك استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای گرم و اوج مصرف برق هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی بازدید باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته استفاده از مالچ های سطحی مثل ماسه بادی یا پلاستیك روی سطح كرت ها هم به كاهش تبخیر كمك می نماید. از حذف علف های هرز پوششی و یكساله كف باغ های انار و پسته و شخم پای درختان خودداری شود. زراعت: در برداشت، خرمن كوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود. آبیاری مزارع در ساعات خنك روز و حتی الامكان در شب صورت گیرد. از مصرف كودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود. پس از برداشت مزارع درصورت عدم كشت جدید از شخم خودداری شود. برداشت محصول گندم وجو در ساعات خنك روز زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور دامداری و طیور: ضد عفونی كردن سالن و بستر مرغداری با عنایت به وزش باد و امكان انتشار آلودگی در مرغداری ها تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم استفاده از كودهای تقویتی همانند سولوپتاس و... در باغات مبادرت به آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و كاهش فاصله زمانی آبیاری مبادرت به هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت همینطور مبادرت به حذف شاخه هایی كه میوه ندارند. بازدید از باغات و پیشگیری و مبارزه با آفت كنه و شته در باغات میوه با روش شیمیایی مبادرت به مبارزه با سفیدك انگور با استفاده از قارچ كش های سیستماتیك به جای گوگرد به منظور كاهش جمعیت كنه و شته با عنایت به رطوبت بالا مبادرت به تنظیم دما و تامین پوشش سایبانی در گلخانه ها خودداری از انجام عملیات پیوند در باغات پسته با عنایت به گرم شدن هوا مبادرت به پیشگیری از مبتلا شدن همینطور مبارزه با آفت پسیل در باغات پسته احتیاط در عملیات پیوند جوانه در باغات دانه دار و هسته دار زراعت: خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد. سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا بعدازظهر بعد از محلول پاشی مبادرت به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفی جات با عنایت به نوسانات دمایی نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت سفارش های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام گردد. با عنایت به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء های كشت شده ذرت اقدام گردد. با عنایت به نیاز شدید مزارع پنبه و چغندر به رطوبت، نسبت به مبارزه با علف های هرز این مزارع اقدام گردد. مبادرت به پایش كرم ساقه خوار و طوقه بُر در مزارع ذرت با عنایت به كمبود منابع آب قابل استحصال در منطقه، پیشنهاد می گردد كشت كینوا جایگزین كشت برنج و دیگر محصولات پرمصرف آبی شود. دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنك شبانه روز اجتناب از خوراك دهی در اواسط روز به علت گرمای هوا هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به خصوص در ساعات اولیه روز استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم كنترل و تقویت استحكامات گلخانه ها با عنایت به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای گرم برداشت در ساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان به علت وزش باد شدید استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از ماندگاری هوای گرم و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز زراعت: انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع به ساعات خنك روز تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم شیلات: محدودیت در عملیات صیادی در دریای عمان با عنایت به وزش بادهای شدید و مواج بودن دریا طی سه روز آینده هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم كاهش غذادهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم و خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز تولید بادشكن های دائمی در راه رو به باد استخرها مساحت بالا جهت كاهش تبخیر استان های فارس، هرمزگان و بوشهر: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم برداشت درساعات اولیه روز وعصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنك استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع افزایش تبخیر و تعرق گیاهان پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به ماندگاری هوای گرم پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات زراعت: استفاده از الگوی صحیح مصرف آب خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم اتخلذ تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور شیلات: هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما افزایش میزان آبیاری با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما انجام عملیات آبیاری در ساعات خنك روز با عنایت به افزایش دما انجام چین برداری سبزی و صیفی(بادمجان ) در صورت امكان برداشت محصولات در ساعات خنك روز جهت افزایش ماندگاری آنها زراعت: خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسم های خاك در مزارع برداشت شده دامداری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش دما زنبورداری: تولید سایه بان روی كندوها در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب كمتر تابش نور پرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت با عنایت به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما1397/05/05
13:52:53
5.0 / 5
2012
تگهای خبر: آب , بیماری , پزشك , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است