در گزارش حیوان خانگی بگیر عنوان شد؛

موانع تحقق نسخه الكترونیك

موانع تحقق نسخه الكترونیك

مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: تحقق کامل نسخه الکترونیک نیازمند رویکرد فرابخشی و تعامل موثر تمامی اجزاء نظام سلامت است.


بتول مهرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در لایه های فنی بخشی نگری می تواند تاثیر منفی بیشتری در حوزه نسخه الکترونیک ایجاد نماید و وقتی تیمی در بخشی از دولت، سامانه ای را پی ریزی می کند برای پیشبرد برنامه های ملی و همکاری با سایر اجزای دولت باید آمادگی بیشتری داشته باشد و مقاومت در مقابل تغییرات در این عرصه ها صدمه رسانی بالاتری خواهد داشت. این پژوهشگر و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از مهم ترین اولویت های مغفول مانده در سامانه های دیجیتالی در رابطه با نظام سلامت دانست و اظهار داشت: بدون توجه به ظرفیت های بالایی که در بخش خصوصی وجود دارد برای پیشبرد طرح ها زمان پیشرفت کار محدود به توان تعداد معدودی از افراد می شود که البته انصافاً افراد متعهد و زحمتکشی هستند ولی نمی توانند سرعت و حجم توسعه پروژه های ملی را در زمان مناسب پاسخگو باشند. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به وجود سامانه های مختلف مورد استفاده ارگان های مختلف و بخش خصوصی فعال در نظام سلامت، افزود: یکی از علت های اصلی محدودیت در تعمیم پذیری طرح های ملی عدم استانداردسازی سامانه ها و سرویس هایی است که توسعه داده شده است. مهرشاد اضافه کرد: زمانی که این انحصار فنی با نگاه بخشی نگر ترکیب می شود بزرگترین موانع برای توسعه بستر دیجیتال شکل می گیرد و حوزه های مختلف در دولت به جای هم افزایی؛ درواقع با وجود رویکردهای بخشی نگر در لایه ی فنی و همینطور در لایه ی سیاستگذاری و اجرا، هدف اصلی را نادیده گرفته و حتی مانع کار یکدیگر می شوند. وی پیشبرد طرح نسخه الکترونیک در سازمان تأمین اجتماعی با وجود مقاومت های مختلف سایر ذی نفعان و موانع فنی و اجرایی مختلف را نتیجه حمایت قاطع مدیریت این سازمان ارزیابی کرد و عنوان کرد: آنچه تحقق برنامه مدون نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی را ممکن ساخت حمایت و جدیت بی نظیر مدیریت ارشد سازمان دکتر سالاری است. صدور حکم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک توسط ایشان برای دکتر صفی خانی که دارای سابقه چندین ساله در حوزه سلامت و بیمه هستند اقدام بسیار اثرگذاری در توسعه و پیشرفت پروژه در سازمان تأمین اجتماعی بود. حمایت ایشان از برنامه مدون مدیریت پروژه و اهتمام برای همراه نمودن تمامی حوزه ها سبب شد بتوانیم به نحو مطلوبی نتیجه بگیریم. مهرشاد، استاندارد سازی و رگولاتوری را مهم ترین نیاز در تمامی مباحث در رابطه با سلامت الکترونیک می داند. وی افزود: در حوزه شبکه و سخت افزار به علت اینکه در ایران، ما اغلب مصرف کننده هستیم اهمیت استانداردهای در رابطه با آن، چندان مشخص نشده است اما در حوزه نرم افزاری در لایه های میانی خوشبختانه تنها مصرف کننده نیستیم و متناسب با نیازهای بومی تولیدکننده سامانه ها و سرویسهای نرم افزاری هستیم اما در همین قسمت هم اغلب به صورت اصولی اقدام نشده است و بدون توجه به رویکردهای بین المللی، طراحی سامانه ها به صورت غیراستاندارد صورت می گیرد. این پژوهشگر و متخصص حوزه فناوری اطلاعات استانداردهای مورد نیاز تمامی نرم افزارهای این حوزه را در چهار دسته استانداردهای تعامل پذیری و کدینگ، استانداردهای عملکردی (کارکردی)، استانداردهای امنیت و استانداردهای حریم‎خصوصی دسته بندی می کند. مهرشاد اظهار داشت: در حوزه سلامت دیجیتال مؤسسات مختلفی من جمله سازمان ایزو این استانداردها را با مشارکت اعضا (من جمله سازمان استاندارد ایران) تدوین و عرضه می کنند. با عنایت به اهمیت این مورد تمامی ذی نفعان من جمله شرکتهای توسعه دهنده سامانه های اطلاعاتی در سرتاسر دنیا در فرآیند تدوین استانداردها مشارکت دارند. با عنایت به توسعه روز افزون بسترهای دیجیتال و همینطور ماهیت داده ی دیجیتال که روی این بسترهای بدون مرز جریان دارد، اهمیت استانداردسازی و استفاده از تجارب موفق بین المللی آشکارتر می شود. وی ادامه داد: در حوزه سلامت دیجیتال به دلیل تعدد ذی نفعان و گستردگی و پیچیدگی کار، به هیچ عنوان امکان استفاده از یک سامانه واحد وجود ندارد. ازاین رو ساختار نرم افزاری در این عرصه با حوزه مالیات یا حوزه بانکی بسیار متفاوت می باشد. به علت تعدد انواع سامانه های سلامت و احتیاج به تعامل ذی نفعان مختلف، باید امکان تبادل بین سامانه ها فراهم باشد ازاین رو نخستین حوزه ای است که اهمیت استانداردها به خصوص در لایه اول (تبادل پذیری و کدینگ) مشخص می َشود. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این استانداردها احتیاج به چهار گروه اقدام شامل تدوین استانداردها، پیاده سازی استانداردها، ارزیابی استانداردها و تعیین اجبار اجرای استانداردها در یک حوزه خاص است. در گروه اول محوریت با بخش خصوصی و اصناف مرتبط و سازمان استاندارد است. به صورت مثال برای تعیین کدینگ در رابطه با فرایندها مثلاً در حوزه پزشکی؛ کدینگ در ارتباط با نوع بیماری ها، نوع خدمات حوزه های مختلف پزشکی شامل آزمایشگاه و پاراکلینیک و سایر موارد مشابه که مستقیماً به حوزه کامپیوتر مربوط نیست توسط متخصصان آن حوزه و نهادهای متولی و با مشارکت صنف فناوری اطلاعات و با مدنظر داشتن رویکردهای بین المللی باید تهیه شود. وی ادامه داد: اقدام بعدی شامل پیاده سازی استانداردها و ارزیابی استانداردها هم مستقیماً شرکتهای توسعه دهنده سامانه ها و شرکتهای ارزیاب سامانه ها که خود اعضای صنف فناوری اطلاعات هستند مسئول انجام کار هستند. ضمناً گواهینامه های در رابطه با این مورد هم توسط نهاد ارزیاب عرضه می شود. مهرشاد با تاکید بر اینکه تدوین و تعیین محتوا و پیاده سازی و ارزیابی آن باید خارج از دولت صورت گیرد، اظهار داشت: دولت باید در مورد اجبار اجرای استانداردها در حوزه های خاص با تنظیم مقررات، تنها نقش ناظر و مطالبه گر را داشته باشد که در حوزه سلامت این نقش می تواند توسط اداره تنظیم مقررات، استانداردها و نظارت وزارت بهداشت ایفا شود. این اداره حداقل ها را مشخص می کند ولی سایر سفارش دهندگان می توانند استانداردهای سختگیرانه تری را مطالبه کنند. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی، اجرای این پروژه در سازمان تأمین اجتماعی را مبتنی بر همین رویکرد دانست و اظهار داشت: تیم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک با همین نگاهی که توصیف کردم به محض شروع فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی، جلسات هماهنگی با صنف فناوری اطلاعات را برگزار کرد و برای سامانه های درون سازمانی هم با جدیت پیاده سازی کدینگ مورد توافق و مصوب جمعی در چارچوب کمیته های قبلی در وزارت بهداشت را پیگیری و اجرایی نمودیم و حتی برای مواردی که قبلاً پیگیری نشده بود با هماهنگی صنف نیازمندی ها احصا شد. ارزیابی ها هم به آزمایشگاه های مرتبط در صنف سپرده شد و اقدامات به صورت کاملاً سیستماتیک مورد پیگیری قرار|گرفت. حتی یک قدم فراتر رفتیم و برای بهبود کیفیت عرضه خدمت، مبحث پاسخگویی فنی را هم به آزمایشگاه های همکار سپردیم که شرکتهای توسعه دهنده برای پیاده سازی API ها در صف پاسخگویی کارشناسان معدود سازمان قرار نگیرند. مهرشاد ضمن اشاره به پتانسیل بالای کشور در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: سالهاست در حوزه سلامت استفاده از سامانه های بومی در اغلب مراکز با رویکرد مدیریت کالا و خدمات و بخاطر ارزش آفرینی آن در مدیریت کسب و کار در حال بهره برداری است. اما تبادل داده بین مراکز مختلف و در تعامل با ذینفع اصلی که خود فرد است هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: اهمیت این مورد در برنامه پنجم و ششم توسعه در نظر گرفته شده است و بر ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت تاکید گردیده است. اما از زمان تدوین قانون مذکور تا کنون تحولات بسیار عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده است. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه های مراکز اشاره شده است. در حالیکه در دنیای امروز با گسترش استفاده از نرم افزارهای موبایلی و همینطور حسگرهای پوشیدنی، پرونده سلامت افراد بیشتر از اینکه در اختیار مراکز باشد در اختیار خودشان و روی بستری قرار می گیرد که به آنها خدمت عرضه می کند و در برابر عرضه آن خدمت و ذخیره اطلاعات هم رضایت کاربر را دریافت نموده است. مهرشاد ضمن اشاره به پیشرفت های فنی صورت گرفته در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: الان در رویکردهای نوین، تمرکز روی PHR یعنی پرونده الکترونیک شخصی است. آنچه در مراکز درمانی برای فرد ثبت می شود درواقع به تعبیر یکی از متخصصین، پرونده عدم سلامت است! پرونده سلامت بسیار گسترده و به خیلی از داده های فردی و اجتماعی افراد متصل است و به سرعت بر بستر سامانه های غیربومی در حال شکل گیری است که این داده ها حتی در مقیاس جمعی چه بسا اهمیت بیشتری در سلامت کلی جامعه داشته باشند. افزایش ۴۰۰ درصدی مشارکت درمانگران در طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی وی ضمن اشاره به شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت الکترونیک، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی از سالهای قبل در حوزه طرح های سلامت دیجیتال اقدام نموده بود ولی سرعت توسعه طرح نسخه الکترونیک از زمانبندی کشوری عقب بود. با عنایت به این که توسعه طرح نسخه الکترونیک بواسطه نگاه تیزبین و دقیق مدیریت ارشد سازمان اولویت اول سازمان است، خوشبختانه در بازه ای کوتاه برنامه اجرایی که تدوین کرده بودیم محقق شد و در پاییز به نسبت تابستان با رشدی ۴۰۰ درصدی در مشارکت درمانگران و ۲۵ درصدی در تراکنش ها، خروجی مطلوبی بدست آمد. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: در حوزه فنی وظیفه اصلی سازمان تأمین اجتماعی یعنی عرضه سرویسهای قواعد به جای تولید سامانه مورد توجه قرار گرفت. صنف فناوری اطلاعات با عنایت به رسالتی که در پشتیبانی از توسعه کسب و کار دیجیتال در بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در این عرصه دارد از این رویکرد استقبال و به صورت حرفه ای برای توسعه بستر بومی سلامت دیجیتال با سازمان تأمین اجتماعی همراهی کردند. وی ادامه داد: در جلسات مشترکی که با اصناف و انجمن های در رابطه با عرضه دهندگان خدمات سلامت برگزار شد مشارکت آنها هم جلب شد و مشوق های بی نظیری مصوب و اجرا شد. همینطور امکان رؤیت سوابق بیمه درمانی برای بیمه شده فراهم گردید که با این اقدام علاوه بر اینکه ذی نفع اصلی خدمت در چرخه الکترونیکی قرار گرفته است، احتمال رخداد تقلب هم به حداقل می رسد.
وی رفع برخی مقاومت ها در دستگاههای دولتی را لازمه پیشبرد طرح نسخه الکترونیک دانست و اظهار داشت: متأسفانه در ادامه تفکری که اشتباهاً مسیر تبادل را بر توسعه اکوسیستم ارجح می داند مراکز دولتی از جانب بخشی از مقامات وزارت بهداشت از همکاری منع شده اند. این اشتباه راهبردی متأسفانه بدون هیچ دلیل منطقی یا علمی، و تنها با تفسیر ناقص از مفاد قانونی در واقع مانع از اجرای بموقع قانون و استفاده ملی از دستاوردهای دیجیتالی شدن این حوزه و جاری شدن داده بر بستر سامانه های بومی خواهد شد. مهرشاد خاطرنشان کرد: در اکوسیستم سلامت دیجیتال، مهم ترین نقش را صنف فناوری اطلاعات و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی سلامت ایفا می کنند و دولتمردان باید بپذیرند نگهداشتن کار در دست دولت لطف به دولت نیست بلکه اجحاف به دولت و ملت، و همینطور سبب عدم توسعه است. شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و پرونده الکترونیک شخصی (PHR) هم باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نه حتی بعنوان پیمانکار بلکه بعنوان اپراتور محقق شود و این بسترها به یک سامانه محدود نشود تا کیفیت عرضه خدمت در یک فضای رقابتی تضمین شود. وی افزود: ارگان های ذی نفع یا ذی ربط در حوزه سلامت هم باید متناسب با شرح وظایف خود، سرویسهای دیجیتالی لازم برای عرضه به سامانه های بخش خصوصی را با استفاده بهینه از ظرفیت فعالان این بخش ایجاد نمایند. اجبار استانداردهای تبادل و تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی و مدیریت داده تنها بخشی است که دولت باید در ابتدای امر دنبال کند و در ادامه بر آن نظارت نماید. در مراحل بعدی حتی در همان حوزه مقررات و استانداردها هم در یک فضای رقابتی بخش خصوصی اجبارا و در یک فرآیند تکاملی از انتظارات حداقلی که دولت وضع می کند پیشی می گیرد. مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی اقدام این سازمان در تبادل اطلاعات با سایر سامانه های مورد استفاده درمانگران را از نمونه های موفقیت همکاری بین بخشی برشمرد و اظهار داشت: با تلاشی چند ماهه و تحقق توسعه APIها توسط سازمان تأمین اجتماعی و عرضه آن به توسعه دهندگان سامانه ها و پیاده سازی توسط آنها در واقع قواعد بیمه ای در سامانه ها فراخوان می شود و داده حداقلی ثبت می شود. در حالیکه قبلاً در بستر سامانه های سازمان های بیمه گر داده های بیشتری جریان داشت و مراکز به صورت همزمان مجبور به ثبت موازی داده در این سامانه ها بودند. مهرشاد اضافه کرد: در فضای فیزیکی تبادل اطلاعات درمانی به خصوص با سازمان های بیمه گر و آن هم پیرو انعقاد قرارداد با ذینفع اصلی یعنی بیمه شده، در چارچوب کاغذ به صورت کامل فراهم بوده است و این مورد به واسطه قراردادهای بیمه ای که شخص منعقد نموده است مورد رضایت وی قرار داشته و دارد در حالیکه شاید برای کاربری های جمعی مایل به استفاده از آن توسط دولت در سایر حوزه ها نباشد و باید در این بخش ها رضایت وی دریافت شود. ازاین رو حساسیت روی این مورد و به حاشیه بردن سازمان های بیمه گر ناشی از عدم اشراف به کلیت مبحث و همان نگاه بخشی نگر است که به آن اشاره شد. وی با اشاره به اینکه توسعه هدفمند بستر دیجیتال فرصت مغتنمی است که باید با دید فرابخشی و ملی به آن نگاه کرد، اظهار داشت: تمامی نقش آفرینان شامل بخش های مختلف در دولت؛ برای واگذاری صحیح اقدامات و همینطور اصناف و بخش خصوصی برای انجام صحیح اقدامات واگذار شده با دغدغه فراوان و با رویکرد ملی و فرابخشی به بهترین نحو نقش خویش را ایفا کنند.


منبع:

1399/11/07
13:16:49
0.0 / 5
1080
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است