آرشیو مطالب : آموزش

70 درصد زباله های اداری كشور كاغذ است

70 درصد زباله های اداری كشور كاغذ است

تولید معیشت جایگزین در 36 روستای حوضه دریاچه ارومیه شروع شد

تولید معیشت جایگزین در 36 روستای حوضه دریاچه ارومیه شروع شد
بسته اخبار اجتماعی ایسنا در روز یكشنبه

از مجانی شدن داروی بیماران پیوند كلیه تا ماجرای قطع برق چراغ های راهنمایی و رانندگی

از مجانی شدن داروی بیماران پیوند كلیه تا ماجرای قطع برق چراغ های راهنمایی و رانندگی

10 هزار بوكانی تفكیك زباله در مبدا را فرا گرفتند

10 هزار بوكانی تفكیك زباله در مبدا را فرا گرفتند
بسته اخبار اجتماعی ایسنا:

از امكان پخش بازی های جام جهانی دراماكن ورزشی و سرپوشیده تا محدودیت های ترافیكی نماز عیدفطر

از امكان پخش بازی های جام جهانی دراماكن ورزشی و سرپوشیده تا محدودیت های ترافیكی نماز عیدفطر
مدیركل منابع طبیعی استان:

800 هزار هكتار عرصه منابع طبیعی سمنان واگذار می گردد

800 هزار هكتار عرصه منابع طبیعی سمنان واگذار می گردد
افزایش 10 تا 15 درصدی بلیت اتوبوس ها،رقم وام مسكن فرهنگیان درسال ۹7، بارش باران در ۱۵ استان

بسته اخبار اجتماعی ایسنا

بسته اخبار اجتماعی ایسنا

اقبال عمومی به چالش بی زباله در نوروز

اقبال عمومی به چالش بی زباله در نوروز
معاون سازمان محیط زیست مطرح كرد:

لزوم افزایش ضریب حساسیت جامعه نسبت به محیط زیست

لزوم افزایش ضریب حساسیت جامعه نسبت به محیط زیست

تشریح عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

تشریح عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
معاون سازمان محیط زیست:

عدم آموزش بخشی از محیط بانان

عدم آموزش بخشی از محیط بانان
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است