آرشیو مطالب : هوا

آلاینده ناكس چگونه تولید می شود؟

آلاینده ناكس چگونه تولید می شود؟

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

۳۲ روز هوای آلوده در تهران از شروع سال تابحال

۳۲ روز هوای آلوده در تهران از شروع سال تابحال

افزایش دما در استان های ساحلی كشور

افزایش دما در استان های ساحلی كشور

كاهش دمای هوا در بعضی مناطق كشور

كاهش دمای هوا در بعضی مناطق كشور

هوای پایتخت آلوده شد

هوای پایتخت آلوده شد

تهران یك هفته آلوده را پشت سر گذاشت

تهران یك هفته آلوده را پشت سر گذاشت

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس و دریای عمان

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس و دریای عمان

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

دستگاه تصفیه آب استاندارد

دستگاه تصفیه آب استاندارد

تنفس هوای مطلوب در تهران

تنفس هوای مطلوب در تهران

وقوع رگبار باران در نقاط مختلف كشور

وقوع رگبار باران در نقاط مختلف كشور

كیفیت هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس

كیفیت هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس

كیفیت هوای پایتخت امروز در شرایط مطلوب است

كیفیت هوای پایتخت امروز در شرایط مطلوب است
كارشناس واحد پایش شركت كنترل كیفیت هوای تهران:

روش محاسبه شاخص كیفیت هوای تهران سختگیرانه تر شده است

روش محاسبه شاخص كیفیت هوای تهران سختگیرانه تر شده است

چگونه لامپ ها به محیط زیست صدمه می رسانند؟

چگونه لامپ ها به محیط زیست صدمه می رسانند؟

كاهش كیفیت هوای بیشتر مناطق تهران طی امروز

كاهش كیفیت هوای بیشتر مناطق تهران طی امروز

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول

افزایش ۳ تا ۶ درجه ای دمای هوا در بعضی استان های شمالی كشور

افزایش ۳ تا ۶ درجه ای دمای هوا در بعضی استان های شمالی كشور

اخطار هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران در 12 استان كشور

اخطار هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران در 12 استان كشور

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

وقوع ششمین انقراض بزرگ زمین سرعت گرفته است

وقوع ششمین انقراض بزرگ زمین سرعت گرفته است
مدیركل منابع طبیعی استان كهگیلویه و بویراحمد:

امیدواریم آتش جنگلهای دیل گچساران تا عصر امروز مهار شود

امیدواریم آتش جنگلهای دیل گچساران تا عصر امروز مهار شود

آتش 4 روزه بر جان ارتفاعات دهرود

آتش 4 روزه بر جان ارتفاعات دهرود

هوای پایتخت در شرایط سالم می باشد

هوای پایتخت در شرایط سالم می باشد

آگهی هواشناسی نسبت به وقوع رگبار در پنج استان

آگهی هواشناسی نسبت به وقوع رگبار در پنج استان

هوای پایتخت پاك شد

هوای پایتخت پاك شد

تداوم گرد و خاك در بعضی نقاط

تداوم گرد و خاك در بعضی نقاط

تولد بره های قوچ و میش ارمنی در منطقه حفاظت شده بیجار

تولد بره های قوچ و میش ارمنی در منطقه حفاظت شده بیجار
حیوان خانگی GetPet حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است