معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت مطرح كرد؛

حق بیمه ۳ دهک پایین جامعه مجانی شد

حق بیمه ۳ دهک پایین جامعه مجانی شد

به گزارش حیوان خانگی بگیر معاون دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت، جزئیات کامل تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ را شرح داد.


به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از مهر، سعید معنوی، با عنوان این مطلب که رشد ۱۹.۵ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و رشد ۲۴ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت، اظهار داشت: میزان رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، به این صورت است که ویزیت پزشکان در بخش سرپایی ۲۰ درصد، جز فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۳۰ درصد، هزینه تخت روز ۳۰ درصد، سرانه پزشک خانواده و مراقبت سلامت ۲۸.۵ درصد، جز حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت در بخش بستری ۳۵ درصد، جز حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت در بخش سرپایی ۱۲.۵ درصد و سرانه حق بیمه خدمات درمانی ۲۸.۵ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: در زمینه محتوای نسخه الکترونیک در تعرفه های سال ۱۴۰۱، در همه بخش های عرضه دهنده خدمت شامل دولتی و غیر دولتی، درج کد تشخیصی بر مبنای کدینگ استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت برای کلیه عرضه دهندگان خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری الزامی شده است. معنوی همینطور با اشاره به ابلاغ تعرفه و ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری، اظهار داشت: در تعرفه های سالجاری، در جهت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ و در جهت افزایش انگیزه و ماندگاری بهتر کادر پرستاری، تعرفه و ارزش های نسبی بسته های خدمات و مراقبت های پرستاری به همراه ضریب ریالی مربوطه تعیین شده است. ایشان سپس درباره وضعیت تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱ هم اظهار داشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ مصوب شد و در طول این سال ها علیرغم این که همواره بعنوان یک مطالبه جدی از جانب گروه پرستاری پیگیری می شد، اما به سبب عدم تخصیص منابع و عدم همراهی ذی نفعان مختلف، عملیاتی نشد. وی ادامه داد: این مورد حتی در دو سال گذشته با تذکر مقام معظم رهبری در روز پرستار هم روبرو شد. در نهایت، بعد از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی و بررسی ابعاد و چالش های اجرای آن برای سیستم سلامت کشور با تدبیر و همراهی اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور و به پاس جان فشانی و ایثار کادر پرستاری بخصوص در دوره بحران همه گیری کرونا با اختصاص منابع مالی کافی، آیین نامه اجرایی آن در هیأت وزیران مصوب و در چارچوب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد. معنوی اظهار داشت: بر مبنای مصوبه هیأت وزیران ارزش نسبی بسته مراقبت های پرستاری و ضریب ریالی مربوطه تعیین شده است و در سطح مراکز سرپایی و بستری همه بخش های دولتی و غیردولتی لازم الاجرا خواهد بود. تعرفه های ابلاغی ملاک پرداخت کارانه به گروه پرستاری است و با اجرای آن پرداخت کارانه در جهت افزایش انگیزه و ماندگاری بهتر کادر پرستاری اصلاح خواهد شد. معنوی درباره وضعیت پرداخت از جیب مردم در تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: جهت حفاظت مالی از مردم هم راستا با قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی ندارد و حتی در مواردی پرداختی کاهش هم یافته است. به صورتی که بیماران این دهک ها، برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد. همینطور کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم در تعرفه گذاری سال جاری مورد نظر بوده و برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، مجانی و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کم شده است. در عین حال شاهد کاهش پرداخت از جیب مردم برای خدمات اورژانسی هم در تعرفه گذاری سال جاری بوده ایم. به صورتی که در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی به جای ۳۰ درصد ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. معنوی درباره نحوه مشخص شدن سه دهک اول درآمدی هنگام رفتن به مراکز درمانی، اظهار داشت: بر مبنای پایگاه رفاه ایرانیان، دهک هر فرد تعیین می شود. سپس سازمان بیمه سلامت ایران در سامانه نسخه الکترونیکی خود این افراد را نشاندار و به صورت مجانی بیمه می کند. بر این اساس وقتی نسخه پزشک برای این افراد نوشته می شود، از آنجاییکه این افراد نشان دار هستند وقتی به مراکز درمانی یا داروخانه رجوع می کنند، فرانشیز آنها کاهش می یابد (از ۳۰ به ۲۰ برای خدمات سرپایی و از ۱۰ به ۵ برای خدمات بستری) تا از این طریق فرانشیز آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی نداشته باشد. وی ادامه داد: در جهت حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، فرانشیز خدمات سرپایی در چارچوب نظام ارجاع مجانی خواهد بود. همینطور به سازمان های بیمه گر پایه اجازه داده شده است بر مبنای منابع مالی مصوب، برای افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری های طولانی مدت در بخش های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نمایند. همینطور به وزارت بهداشت، هم اجازه داده شده است، صرفا برای خدمات دندانپزشکی که در مراکز جامع خدمات سلامت انجام می شوند، نسبت به کاهش سهم بیمار اقدام نماید. معنوی درباره نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ هم اظهار داشت: حق بیمه در دهک های یک تا سه درآمدی مجانی شد و حق بیمه دهک های چهار تا هشت درآمدی هم کم شد. دهک های اول تا سوم درآمدی به صورت مجانی توسط سازمان بیمه سلامت ایران زیر پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. حق بیمه دهک چهارم تا هشتم هم به صورت شایان توجه کم شده است تا از این طریق کلیه مردم ایران زیر پوشش بیمه پایه قرار گیرند. وی درباره تعرفه ویزیت در بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت به این صورت است؛ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه دار ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر ۱۸ سال ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان متخصص روانپزشکی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و پزشکان فوق تخصص روان پزشکی ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان که از میان حداقل ۷۰% هزینه، توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت می گردد. معنوی در ادامه اظهار داشت: همینطور تعرفه گلوبال خدمات درمان اعتیاد و سو مصرف مواد در بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ به روز رسانی شده و بر مبنای شناسنامه ها و استاندارهای خدمت، بازبینی شده است. معنوی در ادامه صحبت هایش درباره مهم ترین جزئیات تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی هم اظهار داشت: میزان رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، به این صورت است که ویزیت پزشکان در بخش سرپایی ۳۰ درصد، جز فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت ۴۶ درصد، جز فنی بخش آزمایشگاه ۴۰ درصد، تعرفه خدمات دندانپزشکی ۲۸ درصد، هزینه تخت روز ۴۰ درصد، جز حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت ۱۰ درصد، جز حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت برای خدمات هشتک دار (عمدتاً آزمایشگاه و رادیولوژی) ۱۸ درصد رشد داشته است. معنوی در ادامه اظهار داشت: همینطور تعرفه گلوبال خدمات درمان اعتیاد و سو مصرف مواد در بخش خصوصی هم در سال ۱۴۰۱ به روز رسانی شده و بر مبنای شناسنامه ها و استاندارهای خدمت، بازبینی شده است. همینطور تعرفه خدمات پرستاری در منزل هم بروزرسانی شده و بر مبنای تعرفه های مرجع مورد بازبینی قرار گرفته اند. وی درباره میزان تعرفه ویزیت در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت به این صورت است؛ پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه دار ۶۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر ۱۳۲ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر ۱۸ سال ۱۵۸ هزار تومان، پزشکان متخصص روانپزشکی ۱۳۸ هزار تومان و پزشکان فوق تخصص روان پزشکی ۱۵۷ هزار تومان. وی درباره میزان پرداخت از جیب مردم برای تعرفه ویزیت اظهار نمود: ۷۰ درصد نرخ تعرفه ویزیت در بخش دولتی توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت می شود و در بخش خصوصی مابه التفاوت آن تا سقف تعرفه های بخش خصوصی، توسط مردم و یا نهادهای بیمه گر تکمیلی پرداخت می شود.

1401/02/22
12:41:06
5.0 / 5
203
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است