تداوم تخریب جنگل ها در جهان به دنبال نیاز به اراضی كشاورزی جدید

تداوم تخریب جنگل ها در جهان به دنبال نیاز به اراضی كشاورزی جدید

رئیس سازمان جنگل ها در پیام خود به مناسبت بیست و پنجمین نشست بین المللی كمیته جنگل داری فائو ‏‏موسوم به ‏COFO25‎‏ اشاره كرد: باتوجه به پیش بینی های جمعیتی تا سال ‏‏2050 و نیاز به 593 میلیون هكتار اراضی جدید ‏برای ‏كشاورزی، تداوم روند تخریب جنگل ها و به ‏موازات آن تخریب سرزمین در سطح هشدار دهنده ای ادامه خواهد ‏یافت.‏به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر مسعود منصور به مناسبت بیست و پنجمین ‏‏‏نشست بین المللی کمیته جنگل داری فائو که از۱۴ مهر شروع شده است و تا ۱۸ مهر به صورت مجازی در رم برگزار می شود، ‏‏‏پیامی صادر کرد که در این جلسه قرائت شد. ‏

منصور در این پیام ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم آورده است: «همه می دانیم جنگلها‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎اکوسیستم‎ ‎حیاتی، ‎ ‎نقش‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاری‎ ‎بر‎ ‎زندگی‎ ‎بشر‎ ‎‎ ‎روی‎ ‎کره‎ ‎مسکون‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎‎نظر‎ ‎‎تنوع‎ ‎زیستی ‎پناهگاه‎ ‎‏۸۰‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎گونه‎ ‎های‎ ‎گیاهی‎ ‎و‎ ‎جانوری‎ ‎کره‎ ‎زمین‎ ‎است ‎همچنین‎ ‎معیشت‎ ‎‏۲۵‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎جمعیت‎ ‎جهان‎ ‎‎به‎ ‎‎اکوسیستم‎ ‎های‎ ‎جنگلی‎ ‎وابسته‎ ‎است و‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎بخش‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎ای‎ ‎از جوامع بشری را به‎ ‎صورت‎ ‎مستقیم‎ ‎و‎ ‎‎غیر‎ ‎‎مستقیم‎ ‎تحت‎ ‎تاثیر‎ ‎قرارمی‎ ‎دهد.

‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضای جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎متعاهد‎ ‎به‎ ‎کنوانسیون‎ ‎های‎ ‎زیست محیطی، ‎ ‎تمام‎ ‎مساعی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎‎‎برای‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگل های‎ ‎کشور‎ ‎معمول‎ ‎داشته‎ ‎است.‏‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎ارزیابی‎ ‎های ‏موجود، ایران جزو کشورای موفق در ‏‏زمینه‎ ‎توسعه‎ ‎جنگل‎ ‎و‎ ‎ارتقای ضریب امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎است.‏‎»

در ادامه این پیام منصور با اشاره به اقدامات ‎دولت‎ ‎جمهوری‎ ‎‎‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎طرح‎ ‎توقف‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎صنعتی‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎هیرکانی با هدف ‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ابعاد‎ ‎حیاتی‎ خدمات ‎ ‎‎‎اکوسیستمی‎ ‎این‎ ‎جنگلها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎تامین‎ آب،، ‎ ‎حفظ‎ ‎خاک، ‎ بهداشت ‎ ‎و‎ ‎سلامت، ‎ ‎اکوتوریسم، ‎ ‎تنوع‎ ‎زیستی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎‎توسعه‎ ‎‎پایدار‎ ‎ آورده است: « این اقدامات‎ ‎در‎ ‎نوع‎ ‎خود‎ ‎اقدامی‎ ‎اساسی‎ ‎و‎ ‎کم‎ ‎نظیر‎ ‎هستند.‎در همین راستا، ‎ ‎کلیه‎ ‎عملیات‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎‎جنگل ها‎ ‎در‎ ‎‎سطحی‎ ‎بالغ‎ ‎بر یک میلیون‎ ‎هکتار برمبنای قانون‎ ‎متوقف شده و مقرر است ‏طبق برنامه با رویکرد‎ ‎حفاظتی‎ ‎و‎ ‎‎حمایتی‎ ‎و‎ ‎بهره‎ ‎‎گیری‎ ‎از‎ ‎جنگلداری‎ ‎چند‎ ‎منظوره‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎مشارکت‎ ‎جوامع‎ ‎محلی‎ ‎مدیریت‎ ‎شود‎.‎این‎ ‎اقدام‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎با‎ ‎مشارکت‎ ‎‎مراجع‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎‎مرتبط‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎الگویی‎ ‎مناسب‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎طبیعی‎ ‎توسط‎ ‎سایر‎ ‎کشورها‎ ‎مورد‎ ‎الگو‎ ‎‎برداری‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎

راهبرد‎ ‎سازمان‎ ‎جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در افق بیست ساله، بازسازی اکوسیستم های جنگلی، ‏با در نظر گرفتن ‏‏جوامع انسانی بعنوان قسمتی از اکوسیستم است. در این ارتباط می توان به اقداماتی در ‏جهت اصلاح قوانین و مقررات ‏برای ‏ارتقای حفاظت و جلوگیری از تغییر هر گونه کاربری جنگل های ‏طبیعی، توجه به تنوع بخشی منابع مالی، توسعه ‏مشارکت ‏مردمی و ترویج استفاده از انرژی های نو با ‏هدف کاهش مصرف چوب اشاره نمود.‏‎ ‎از جمله اقدامات موفق ایران در ‏دهه اخیر، ‏توجه به توسعه جنگل ‏و جنگلکاری با گونه های بومی و چند منظوره جنگلی با مشارکت جوامع محلی است که ‏نقش بسیار ‏مهمی ‏در موفقیت توسعه پوشش جنگلی در سال های اخیر داشته است همین طور توجه به توسعه زراعت ‏چوب با ‏استفاده از گونه های سریع ‏الرشد سازگار به شرایط شوری و خشکی و با بهره گیری از پساب ها، ‏توانسته قسمتی از نیازهای ‏چوبی ایران را تامین کند.‏‎ ‎‎جنگلکاری شهری و حومه شهری و توسعه پوشش ‏درختی در حاشیه و داخل شهرها برای ایجاد ‏فضای مناسب، کاهش آلودگی هوا و افزایش سطح سرانه ‏فضای سبز هر ایرانی در دستور کار است.‏»

رئیس سازمان جنگل ها اضافه کرده است: «علیرغم‎ ‎تمامی‎ ‎اقدامات‎ ‎سازنده‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎های‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎توسط‎ ‎جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎جهت‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎تخریب‎ ‎جنگل‎ ‎ها‎ ‎‎و‎ ‎‎جنگل‎ ‎زدایی، بنظر می رسد باتوجه به پیش بینی های جمعیتی تا سال ‏‏۲۰۵۰ و نیاز به ۵۹۳ میلیون هکتار اراضی جدید ‏برای ‏کشاورزی، تداوم روند تخریب جنگل ها و به ‏موازات آن تخریب سرزمین در سطح هشدار دهنده ای ادامه خواهد ‏یافت.‏

لذا مدیریت منابع پایه حیاتی آب و خاک و پوشش گیاهی و برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب در حوزه های ‏بالادست و ‏‏پایین دست، حفاظت از تنوع زیستی و تعادل بخشی اکوسیستم ها و مقاوم سازی زیست بومهای ناپایدار و ‏شکننده به ویژه ‏جنگل ها، ‏تالاب ها و حوضه های حساس به فرسایش بادی و آبی، کشاورزی هوشمند و حفاظتی متکی به ‏اصول راندمان و ‏دانش و ‏روشهای کم آب بر و پیاده سازی الگوهای مدیریت پایدار سرزمین با بهره گیری از دانش بومی ‏و ترکیب آن با فناوری های ‏نوین با ‏مشارکت جوامع محلی و تنوع بخشی کارهای اقتصادی روستایی و عشایری با ‏ایجاد ارزش افزوده زنجیره مواد خام ‏و ایجاد ‏مشاغل سبز، قسمتی از راهکارهای تعدیل اثرات این پدیده محسوب ‏می شوند.

وی با اشاره به پیشروی بیابان ها آورده است: «امروزه پیشروی بیابان ها در جهان به سبب دخالت های انسانی و از طرفی تغییرات اقلیمی، امنیت حیاتی را ‏در مراکز جمعیتی ‏تهدید ‏می کند. بدین جهت توجه به دستورالعمل های سازگاری با تغییرات اقلیمی برای ‏مدیریت جنگل ها از ضروریات به شمار ‏می رود.‏‎ ‎‎تخریب سرزمین و خشکسالی سبب شده تا بعضی از شهرها و مناطق جمعیتی در ایران از طوفان های گرد و غبار ‏که منشا آنها ‏عمدتا در کشورهای همسایه ایران قرار ‏دارد، متاثر شود.‏‎ ‎گرد و غبار حتی اکوسیستم های جنگلی در غرب ایران را ‏تحت تاثیر قرار ‏داده است.‏‎ ‎پدیده ‏گرد و غبار دارای ابعاد جهانی، منطقه ای و محلی است که تأثیرات چند وجهی را در حوزه ‏زیست ‏محیطی، ‏بهداشتی، امنیت غذایی، ساختارهای زیربنایی و منابع پایه حیاتی بر جا گذاشته است.»

منصور در ادامه این پیام اقدام بهادار و به ‏موقع فائو در تهیه و تدوین پروژه همکاری فنی "تسریع‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎و‎ ‎اقدامات‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎ارتقای‎ ‎تاب‎ ‎‎آوری‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی‎ ‎در‎ ‎‎برابر‎ ‎توفان های‎ ‎ماسه‎ ‎و‎ ‎گرد‎ ‎و‎ ‎غبار فائو در منطقه ‏خاور نزدیک و شمال آفریقا که با هدف مقابله با ‏ریز گرد ها، تقویت کشاورزی‎ ‎‎پایدار‎ ‎و‎ ‎هوشمند در برابر‎ ‎تغییرات‎ ‎اقلیمی، مدیریت‎ ‎پایدار‎ ‎منابع‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎خاک و توسعه راهبرد‎ ‎‎های‎ ‎کاهش‎ ‎ریسک بلایای‎ ‎طبیعی‎ ‎بوده ‏‏است، تشکر کرد.‏

وی اشاره کرد: «معهذا برون رفت از این بحران نیازمند اتخاذ چاره جامع، سیستماتیک و هدفمند در مدیریت و کاهش اثرات گرد و ‏غبار ‏مستلزم ‏روندیابی و آینده نگری در فعل و انفعالات محیط های طبیعی و انسانی در مناطق مختلف جغرافیایی جهان ‏همراه با ‏پایش مستمر و ‏استقرار سیستم های هشدار اولیه و اشتراک گذاری اطلاعات فیمابین کشورهای متأثر از این ‏پدیده خصوصاً ‏منطقه خاورمیانه و ‏غرب آسیا است‎«.‎

منصور در آخر پیام خود آورده است: «جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎تداوم‎ ‎این‎ ‎روند، ‎ ‎ضمن‎ ‎اعلام‎ ‎مراتب‎ ‎آمادگی‎ ‎برای همکاری با کشورهای ‏جهان با مشارکت ‏‏سازمان های بین المللی مسئول به ویژه فائو در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی خاصه مقابله با پدیده ‏گرد و غبار که ابعاد ‏انسانی، ‏اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را بر جهان تحمیل کرده است، از هر گونه ابتکار عمل ‏جهت تدوین راهبرد و ‏نقشه راه برون ‏رفت از معضل کنونی و توافق بر یک برنامه عمل جامع در امتداد تحقق ‏مدیریت پایدار جنگل ها استقبال ‏می کند.‏»
1399/07/17
13:08:53
5.0 / 5
1703
تگهای خبر: آب , آلودگی هوا , اقلیم , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است