تشریح عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

تشریح عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

حیوان خانگی بگیر: عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح شد.به گزارش حیوان خانگی بگیر به نقل از ایسنا، در این گزارش با عرضه تعریف اقتصاد سبز بعنوان اقتصادی كه در آن رشد درآمد و اشتغال با استفاده از سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای كاهش آلودگی، افزایش و بهبود كارایی انرژی و منابع و پیشگیری از اتلاف تنوع زیستی و خدمات زیست بومی حاصل شود، اشاره ای هم به رونق گرفتن اقتصاد مقاومتی در كشور شده و آمده است:

طی سالیان اخیر در كشور ما، همزمان با ركود اقتصاد جهانی و كاهش رشد اقتصاد داخلی، افزایش تحریم های همه جانبه و تخریب فزآینده منابع محیطی كه باعث كاهش ظرفیت های تولیدی در خیلی از عرصه های اقتصادی و سبب تا اقتصاد مقاومتی بعنوان یك نسخه همه جانبه معرفی شود و چارچوب های آن در قالب سیاست های مدون به دستگاه های نظارتی و اجرایی كشور ابلاغ شود. واكاوی در تعاریف عرضه شده از اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغ گردیده در جهت حصول به آن، كاملاً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعادل بین نسلی، در كنار افزایش رفاه قابل تبیین و تفسیر است.

اقتصاد مقاومتی در كنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیت های اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مذكور و در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزایش رفاه عمومی با استفاده از افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع است.

اجرای درست این سیاست نیازمند شناخت از ارزش اقتصادی واقعی دارایی های طبیعی كشور، توان سنجی طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به كاربری های مناسب در چارچوب اصول صحیح آمایش سرزمین و كاربست روش های تحلیل هزینه – فایده، اصلاح الگوهای مصرف (مواد و انرژی) و مدیریت بهینه منابع آب، به منظور تولید هماهنگی بین بخش های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی در هنگام اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز توسعه ای برای كشور است.

بر اساس این گزارش، اقدام برای ارتقای مناسبات و دیپلماسی محیط زیست و جلب مشاركت و همكاری های بین المللی دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه كاهش آلودگی های فرامرزی همچون ریزگردها و آلودگی های مناطق دریایی و ساحلی، فرآهم آوردن زمینه های لازم برای تقویت همكاری و توسعه مشاركت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست با استفاده از اجرای طرح های زیست محیطی همچون وظایف سازمان در بسته رونق تولید و اشتغال اعلام شده است.

تشریح عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست برای كاهش آلودگی های فرامرزی همچون ریزگردها، همكاری برای تسهیل تبادل منابع اعتباری منطقه ای و بین المللی، تولید زمینه های لازم برای تقویت همكاری و توسعه مشاركت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست در ذیل بسته رونق تولید و اشتغال اقتصاد مقاومتی از دیگر بخش های این گزارش است.

در این بخش اقداماتی همچون انعقاد تفاهم نامه همكاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور اجرای عملیات نهالكاری در ۲۰۰ هكتار اراضی كربلای معلی با اهداف تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در كشور عراق، تدوین طرح سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بختگان مهارلو با همكاری UNDP، گسترش همكاری های بین المللی و منطقه ای برای حفاظت از تالاب های داخلی، بین مرزی و تالاب های با حوضه های آبریز رودخانه های مشترك و تهیه برنامه پایش رودخانه ارس، توسعه سیستم های نوین، جهت پایش و استفاده از فناوری های جدید پایش برخط با همكاری وزارت محیط زیست ژاپن شامل خرید، تامین زیرساخت ها در اداره كل خوزستان، انتقال و ترخیص یك دستگاه سیلومتر با هدف ارزیابی كارآیی كه در آذرماه ۱۳۹۶ نصب و راه اندازی گردید، امضاء تفاهم نامه همكاری محیط زیستی مقابله با گرد و غبار با ژاپن بخشی از مواردی است كه در ذیل تكلیف كوشش برای كاهش آلودگی های فرامرزی قرار گرفته است.

همچنین، امضای قرار داد همكاری با جایكا كشور ژاپن در مورد انجام طرح مدیریت جامع محیط زیستی سواحل استان هرمزگان، تهیه دستورالعمل NAMAs برنامه اقدام ملی متناسب كاهش انتشار ریزگردها (كنوانسیون تغییرات آب و هوا)، تهیه سند منشاء۱۷ استان بحرانی كشور با تدوین گزارش كامل و نقشه های منشاء گرد و غبار، تدوین سند منشاء در۱۴ استان باقیمانده و انجام اقدامات اولیه جهت برگزاری مناقصه به منظور انتخاب مشاور، استمرار تهیه گزارش های وقوع طوفان های گرد و غبار در كشور از مبداء های داخلی و خارجی تا محل تحت تاثیر به منظور تكمیل بانك اطلاعاتی طوفان های گرد و غبار استان ها، تهیه طرح تكمیل شبكه پایش در بخش شرقی كشور به منظور تكمیل شبكه ملی پایش گرد و غبار در دو اندازه PM۱۰ و PM۲. ۵ به منظور ارزیابی آلودگی گرد و غبار و اعلام هشدارهای سلامتی از دیگر اقداماتی است كه در ذیل تكلیف كوشش برای كاهش آلودگی های فرامرزی همچون ریزگردها به آن ها اشاره شده است.

ذیل بخش همكاری برای تسهیل تبادل منابع اعتباری منطقه ای و بین المللی هم اقداماتی همچون انعقاد تفاهم نامه همكاری با بانك مركزی ایران به منظور تعیین ارزش اقتصادی دارائی ها و هزینه های آلودگی و تخریب محیط زیست، انتشار اوراق مشاركت سبز با هدف كاهش مصرف انرژی، انعقاد تفاهم نامه همكاری با بانك رایفزن اتریش و مشاركت صندوق ملی محیط زیست برای ظرفیت برای پشتیبانی از پروژه های مدیریت پسماند، آب و فاضلاب و پساب، سنجش از دور، اندازه گیری آلودگی ها و فیلترهای كاهش آلودگی هوا و سایر فعالیت های محیط زیستی با اعطای وام و تكنولوژی با استفاده از صندوق ملی محیط زیست قرار گرفته است.

پروژه فرهنگ سازی و جلب مشاركت مردمی در حوزه محیط زیست با هدف ارتقاء آموزش زیست محیطی و جلب سرمایه های اجتماعی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار هم همچون پروژه های در رابطه با اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.

یكپارچه سازی برنامه های آموزش زیست محیطی و آموزش برای توسعه پایدار در كشور، افزایش آگاهی در جهت یكپارچه سازی اهداف توسعه ای كشور با اهداف زیست محیطی، توسعه مشاركت ذینفعان در حفظ محیط زیست با ارتقاء آگاهی های لازم، یكپارچه سازی برنامه های آموزش، یادگیری و مشاركت محیط زیست برای توسعه پایدار دركشور، افزایش آگاهی در جهت یكپارچه سازی اهداف توسعه ای كشور با اهداف زیست محیطی و توسعه مشاركت ذینفعان در حفظ محیط زیست با ارتقاء آگاهی های لازم هم همچون اهداف كمی این پروژه ذكر شده است.

دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه در این گزارش به آن اشاره شده، تفویض اختیار ۲۹ مورد از وظایف سازمان به ادارات كل استان ها، برای عدم تمركز و تسریع در انجام امور و پاسخ به استعلام های زیست محیطی و تصمیم گیری در مواجهه با مسائل و موضوعات در رابطه با اختیارات و وظایف سازمانی، انعقاد تفاهم نامه همكاری با سازمان مناطق آزاد برای اجرای برنامه های ارزیابی زیست محیطی، حفاظت، بازسازی و احیاء زیستگاه ها، جلوگیری از ورود گونه های غیر بومی، پایش و مطالعات مشترك، كمك به توانمند سازی جوامع بومی انجام مطالعات علمی، امضاء تفاهم نامه بهسازی پارك طبیعت پردیسان با شهرداری تهران با هدف اجرای طرح جامع پارك طبیعت پردیسان است.

ایجاد بسترهای لازم برای درج مفاهیم محیط زیست در آموزش های رسمی كشور و برگزاری دوره های آموزشی بصورت ملی و منطقه ای و استانی، همكاری با معاونت آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی در تشكیل "كارگروه كسب و كار پایدار روستایی" با هدف توسعه پایدار و اشتغال روستایی با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، همكاری و مشاركت در برگزاری آیین اعطای "تندیس ملی فداكاری دانشجویان ایران" با هدف فرهنگ سازی، تبلیغ و ترویج مبحث فداكاری و جلب مشاركت های داوطلبانه در عرصه های مختلف حفاظت از محیط زیست، برگزاری گفتگوهای پردیسان با موضوعات مختلف محیط زیستی وهمچنین اكران، نقد و بررسی دو مستند محیط زیستی با عناوین "پرندگان بی پایان" و"بیابان در آینه از آنچه به نظر می رسد نزدیكتر است " با هدف ارتقاء آگاهی های محیط زیستی وجلب مشاركت اجتماعی درصیانت از محیط زیست از دیگر اقدامات مورد اشاره در این بخش است.

در این گزارش از تشكیل كمیته های فنی و اصلی ارزیابی محیط زیست و بررسی ۱۵۲ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد دلار سرمایه ارزی و ۶۴۰ هزار میلیارد سرمایه ریالی بعنوان عملكرد و دستاوردی مهم نام برده شده چون كه در صورت اجرا شدن این طرح ها حدود ۷۵ هزار فرصت شغلی موقت و مستقیم در فاز ساخت و احداث و حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ثابت و مستقیم در فاز بهره برداری تولید خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست، همینطور در این گزارش از عدم تصویب آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۹ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و كمبود منابع اعتباری برای اجرای فعالیت ها و اقدامات مرتبط در سطوح ملی و استانی بعنوان مهمترین موانع و چالش های اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی نام برده شده است.
1396/11/09
19:18:55
5.0 / 5
2088
تگهای خبر: آموزش , محیط زیست , هوا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
حیوان خانگی GetPet

حیوان خانگی بگیر


واگذاری حیوانات خانگی

getpet.ir - مالکیت محتوا و شکل سایت حیوان خانگی بگیر محفوظ است